Velkommen til Konferansen 2019!

Høstens konferanse arrangeres 17.-20. oktober på Hermon Høyfjellsssenter i Sudndalen. Påmeldingen starter 1. september. Alle tannlegestudenter, LIS1-leger og medisinstudenter er hjertelig velkomne!


 

TEMA 2019: HELHJERTA 

«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.»
– Kol 3.23 NB11BM

helhjerta_logo uten bakgrunn

Paulus har gitt oss en real utfordring. Kanskje nettopp derfor er det nødvendig å komme sammen i fellesskap – oppmuntre hverandre, lære av hverandre, dele livets banaliteter og livets mer komplekse sider. På Hermon har vi høstens fineste dager til å tenke over hva et helhjerta virke vil si, ja, hva et helhjerta liv vil si. Hva med de dagene der arbeidet synes uoverkommelig? Finnes det også en helhjerta hvile? Hva vil det si i min hverdag at jeg tjener Gud? Og hva legger vi egentlig i ordet helhjerta? Vårt håp er at bibeltimer, seminarer og samtaler skal hjelpe oss som famler til å få en stadig dypere innsikt i hvem Gud er og hva kjærligheten som rokker verden betyr. Kanskje det vil dytte oss i retningen helhjerta arbeid og hvile, til et liv i tjeneste.

 

Velkommen til Konferansen!

 


Historien om Konferansen

Høsten 2000 var en gruppe på 11 medisinstudenter, hvorav 9 fra Oslo og 2 fra Trondheim, på den Europeiske konferansen til den internasjonale kristelige legeforening (ICMDA). Turnuslege Espen Heen var initiativtager og reiseleder.

Fellesskapet var stimulerende og oppmuntrende. Flere av studentene ble inspirert til å forsøke å få i stand et liknende treffpunkt i Norge der nogen lunde likesinnede studenter kunne komme sammen for å hjelpe hverandre til å bevare entusiasme og tro.

Første konferanse ble arrangert i mars 2001 på et leirsted i nærheten av Ål i Hallingdal. Stedet hadde kapasitet til 121 deltakere. Det var 122 navn på deltagerlisten når helga kom, men så skulle det vise seg at den ene foredragsholderen bare kunne være første del av helga og en annen foredragsholder bare kunne være andre halvdel, og slik løste dette første luksusproblemet seg. Alle de fire universitetene var representert, hvilket var en viktig målsetning som dermed ble nådd. Svært mange opplevde helga som trosstyrkende.

Styret har til nå vært selvrekrutterende og hele tiden jobbet ut i fra visjonen som ble formulert av det første styret. Hvert år siden 2001 har det blitt arrangert konferanse. Alle gangene har deltagelsen vært god og det har blitt tolket som at visjonen fortsatt oppleves aktuell og at konferansen derfor bør leve videre også kommende år.

På årsmøtet under Konferansen 2011 ble det vedtatt å legge Konferansen under NKLF (Norges kristelige legeforening.) Dette skjedde som et ledd i en prosess der alle de kristne studentforeningene ved de medisinske og odontologiske fakultetene i Norge legges under NKLF.

Konferansestyret er fremdeles selvrekrutterende og Konferansen arrangeres uten sentral styring fra NKLF.


Våre støttespillere:

Det er mange som har et hjerte for konferansen, og flere av disse støtter oss også økonomisk. Hvert år søker vi organisasjoner og bedrifter om å bidra med støtte eller mindre beløp. Noen velger å støtte oss år etter år.

Konferansens aller viktigste støttespiller er medarbeiderne som tar seg tid til å være med oss hele helgen. Ingen får økonomisk godtgjørelse for arbeidet som legges ned.

Økonomiske støttespillere i 2019:

  • Hermon Høyfjellssenter
  • NKLF
  • Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Diakonhjemmet Stiftelse
  • Skogli helse og rehabilitering
  • Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Laget
  • Modum Bad

Diakonhjemmet_A4HP_Stiftelse_RGBlogoNLMlogoNKLFSkoglilogo_sentrertlogo modum bad.jpegLagetlogo.png