Påmeldingsskjema – Konferansen 2020

Informasjon om påmelding til Konferansen 2020 kommer etter hvert.


Deltakere fra andre studier

Vi ønsker alle tannlege- og ernæringsstudenter hjertelig velkommen.


Deltakere fra andre nordiske land
Fordi vi har begrenset med plasser har vi valgt å prioritere norske medisinstudenter uansett studiested, samt utenlandske studenter som studerer i Norge. Er du ikke i en av de to gruppene, men ønsker å delta, kan du sende en mail til Konferansens felles mail (fredrikw888@gmail.com).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s