Bibeltimer og seminarer

HELHJERTA

Gjennom årets konferanse ønsker vi å hjelpe hverandre til å løfte blikket. Gjennom bibeltimer og seminarer utforske vårt syn på Gud, våre medmennesker og livet vi lever. Gjennom måltider, fellesskap, samtaler og forbønn, hjelpe hverandre til å leve hele liv til Guds ære og til det beste for våre medmennesker.

Mer informasjon om seminarene kommer!


 

BIBELTIMER

Bibeltimeholder: Wenche Torres Ekornaas


 

HOVEDSEMINARER

Fredag: Jan Dørum fra Maritastiftelsen

Lørdag: Tro og helse – den viktige sammenhengen – Øystein Elgen

Søndag: Panelsamtale


 

VALGSEMINARER BOLK A (fredag): 

  • Eutanasi– Andreas Masvie (Storstugu)
  • Er alle mennesker like mye verdt? – Maria Selbekk (Konferanserom)
  • Hvor mye er et godt leveår verdt? – Morten Magelssen (Peisestua)

 

VALGSEMINARER BOLK B (lørdag):

  • Helsemisjon – Kjersti (Peisestua)
  • Travel lege i godt familieliv – (u)mulig? – Øystein Elgen (Konferanserommet)
  • Å gå mot strømmen – hva betyr det å være kristen lege? – Ola Didrik Saugstad(Storstugu)

 

VALGSEMINARER BOLK C (lørdag):

  • Helhjerta student og helhjerta lege? – David Jørgensen(Peisestua)
  • Bioteknologi – muligheter og fallgruver – Morten Magelssen (Storstugu)
  • Fra fellesskap til individualisme – Torstein Husby (Konferanserommet) 
Reklamer