Bibeltimer og seminarer

TEMA: HELHJERTA

Gjennom årets konferanse ønsker vi å hjelpe hverandre til å løfte blikket. Gjennom bibeltimer og seminarer utforske vårt syn på Gud, våre medmennesker og livet vi lever. Gjennom måltider, fellesskap, samtaler og forbønn, hjelpe hverandre til å leve hele liv til Guds ære og til det beste for våre medmennesker.


 

BIBELTIMER

Bibeltimeholder: Wenche Torres Ekornaas er årets  Bibeltimeholder! Hun er 36 år, gift og har 2 barn. Hun er halvt norsk og halvt chilensk. Født i Chile og flyttet til Norge da hun var 18 år gammel. Hun er vant til å forkynne ordet fra prekestolen, siden hun er pastor i Filadelfia Hamar sammen med mannen sin. Hun er også utdannet tannlege i Universitet i Oslo og jobber i den offentlige Tannhelsetjenesten i Elverum tannklinikk.


Hvor:
Konferanserommet

FREDAG: Hjerteholdninger
«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» – Kol 3.23. Når Bibelen inviterer oss til å tjene «helhjertet» er det hensiktsmessig å stille seg spørsmålet: hvilke holdninger preger mitt hjerte? Vi skal se nærmere på 3 hjerteholdninger som Gud kaller oss til å ha: et takknemlig, ydmykt og relasjonsfokusert hjerte. Disse hjerteholdninger vil ha enorme praktiske konsekvenser i vårt arbeid og i våre relasjoner.  Første dag tar vi for oss «et takknemlig hjerte».

LØRDAG: Et ydmykt hjerte
Hva er motivene bak en ydmyk holdning? Vi skal studere hva som er drivkraften bak ydmykhet framfor Gud, Hans Ord og hverandre. Og hvilke konsekvenser en slik holdning vil ha for vårt liv og vårt arbeid.

SØNDAG: Et relasjonsfokusert hjerte
Med utgangspunkt i profeten Daniel sine erfaringer skal vi se hvilke fordeler en «vi-mentalitet» har over en «jeg og ingen annen- mentalitet». Daniel og vennene hans bevarte relasjonsfokuset midt i det individualistiske samfunnet Babylon. Klarer vi å anerkjenne behovet av Gud og av hverandre i de ulike utfordringer vi står ovenfor?


 

HOVEDSEMINARER

 

FREDAG
FØRSTE HOVEDSEMINAR: Våger vi å sprenge noen grenser i fremtidens rusbehandling
Hvor: Konferanserommet
Hvem: Jan Dørum

Jan Dørum er en surviver. Han opplevde at begge brødrene hans døde av overdoser og overlevde så vidt selv mange overdoser. Hans sterke livshistorie, unike evner til å kommunisere, kombinert med førstehåndskunnskap om ulike rusmidler, gjør dette seminaret til noe som kan være relevant for enhver i helsevesenet.

LØRDAG
ANDRE HOVEDSEMINAR: Tro og helse – den viktige sammenhengen
Hvor: Konferanserommet
Hvem: Øystein Elgen

Omfattende internasjonal forskning viser at pasientens eksistensielle forståelse og Gudstro har stor betydning for hvordan sykdom og livskriser håndteres. Mange pasienter ønsker at legen skal snakke om dette, – men leger gjør svært sjelden det, selv om nettopp eksistensielle tema kan ha stor betydning for pasientens helse.
På dette seminaret får du kunnskap om hvorfor det er viktig å kunne snakke med pasientene om Gudstro og andre eksistensielle tema, og litt om hvordan du gjør det.

Øystein Elgen (63) er spesialist i psykiatri, overlege i Helse Bergen og driver egen spesialistpraksis. Han har i mange år arbeidet med og undervist i forholdet tro og helse. Øystein har arrangert kurs i Norge for leger i «den eksistensielle samtalen». Erfaren foredragsholder.

SØNDAG
PANELSAMTALE: Hva er det gode liv?
Hvor: Konferanserommet
Hvem: I panelet sitter Morten Magelssen, Jan Dørum, Irene Elgen, Magnar Kleiven og Sara Tellefsen. Samtalen ledes av Torstein Husby

Hvis lykken blir et mål i seg selv, så opphører det å være lykke. Lykken må alltid være et biprodukt av hele din tilværelse. – Søren Kierkegaard

Vi vil avslutte årets Konferanse med å ta fatt på et av de store og tidløse spørsmålene. Jesus snakker om salighet, VG skriver om lykke, Greta roper om tapt barndom og pasientene våre ønsker et verdig liv og en verdig død. Vi ønsker alle det gode liv, men hva mener vi med det?


 

VALGSEMINARER BOLK A (fredag): 

 • Er alle mennesker like mye verdt?
  Hvor: Konferanserommet
  Hvem: Maria Selbekk, informasjonsansvarlig i Menneskeverd

  I dag har vi et lovverk i Norge som tillater senabort på barn med Downs syndrom. Stadig flere familier betaler for å få utført ulike tester i løpet av svangerskapet for å finne ut om barnet er friskt og har det bra. Men konsekvensen av dagens fosterdiagnosikk og abortlov er at ni av ti kvinner som får vite at barnet deres har Downs syndrom, tar abort.
  På seminaret «Er alle mennesker like mye verdt?» vil hun ta for seg temaet sorteringssamfunn og diskutere både lovverk, praksis, fosterdiagnostikk, holdninger til annerledeshet og designerbabyer.

  Maria Elisabeth Selbekk er informasjonsansvarlig i Menneskeverd. Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon, og de jobber med temaene livsrett, likeverd og livshjelp.
 • «Jeg vil dø». Dødshjelp som moralsk dilemma
  Hvor: Storstugu
  Hvem: Andreas E. Masvie
  Seminaret utforsker det moderne dødsønsket slik det utfolder seg i vårt samfunn og gir seg til kjenne i samtalen om liberalisering av dødshjelp. Hvilke premisser forutsettes når det argumenteres om dødshjelp? Bør vi godta dem? Hva forteller disse premissene om samfunnets menneskesyn og hvordan dette er i endring? Serminaret er basert på boken «Jeg vil dø» av Randi og Andreas Espegren Masvie.

  Andreas E. Masvie er journalist i Minerva og holder på med en master i filosofi ved UiO. Tidligere har han studert filosofi og teologi ved Oxford-universitetet og økonomi og administrasjon ved NHH. 

 • Hvor mye er et godt leveår verdt?
  Hvor: Peisestua
  Hvem: Morten Magelssen

  Nye, kostbare behandlingsformer lanseres i høyt tempo. Det gir hodebry for oss leger. Det blir stadig mer åpenbart at vi ikke har råd til alt. Hvordan kan vi prioritere helseressursene rettferdig? Må vi sette svake grupper opp mot hverandre? Hvem blir vinnerne og taperne? Med utgangspunkt i kasuistikker og korte gruppearbeid skal vi forstå grunnprinsippene i det norske systemet for prioritering i helsetjenesten og noen store utfordringer det står overfor.

  Morten Magelssen er lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og har ansvaret for undervisningen i medisinsk etikk på medisinstudiet. Han er spesielt opptatt av kristne perspektiver på de store medisinsk-etiske spørsmålene i vår tid.


VALGSEMINARER BOLK B (lørdag):

 • Helsemisjon
  Hvor: Peisestua
  Hvem: Kjersti Jekteberg Nordpoll

  Kjersti Jekteberg Nordpoll (30) er LIS-lege ved Øyane DPS. Etter fullført turnustjeneste brukte hun halve 2018 på reise rundt i verden for å utforske muligheter for helsemisjon. I sitt seminar vil hun dele inntrykk og erfaringer fra disse reisene, med særlig vekt på møtet med kristne leger og medisinstudenter i Nepal.
 • Travel lege i godt familieliv – (u)mulig?
  Hvor: Konferanserommet
  Hvem: Irene og Øystein ElgenLegelivet er for de fleste travelt, med mye ansvar og utfordrende arbeidsdager og vakter. Er det mulig å kombinere et godt familieliv med en slik jobb? Et voksent legepar og deres legedatter deler av sine viktige erfaringer, tips og fallgruver. Tid for spørsmål og samtale.

  Irene og Øystein Elgen er overleger i Helse Bergen. Irene barnelege, barne- ungdomspsykiater og professor, Øystein voksenpsykiater, også med egen praksis. Sammen har de 3 barn. I 20 år har de holdt samlivskurs (i regi av Familieskolen.no). Datteren Silje, lege i turnus (med lege-mann og 2 små barn) bidrar også

 • Å gå mot strømmen – hva betyr det å være kristen lege?
  Hvor: Storstugu
  Hvem: Ola Didrik Saugstad

  Kan vi flagge livssyn i møte med pasient og pårørende? I møtet med sårbare pasienter har i hvertfall jeg kommet til at man må være svært forsiktig med å fortelle om egen tro. Også i min stilling som professor og leder av et institutt, har jeg tenkt at jeg ikke har rett til å fremme eget livssyn. Jeg forvalter en stilling på vegne av samfunnet.Men det er andre måter man kan vise hva man står for. Man kan behandle folk pent – det er ingen selvfølge. Man kan stå opp mot urett – det er ingen selvfølge. Man kan gå en ekstra mil med pasienten når det er nødvendig – det er ingen selvfølge. Man kan stå opp for dem som blir behandlet dårlig – det er ingen selvfølge. I dette seminaret vil jeg trekke opp noen problemstillinger og dele av egne erfaringer fra 45 år i offentlig og faglig debatt om emner som foster, abort, bioteknologi, for tidlig fødte og nyfødte.

  Ola Didrik Saugstad f. 1947
  Barnelege og overlege i nyfødtmedisin ved Oslo Universitetssykehus fra 1986 -2016. Professor og leder av Pediatrisk Forskningsinstitutt fra 1991-2017. Veiledet 45 stipendiater til doktorgrad. Mottok i 2011 som første nordmann (sammen med Marte Goksøyr) «Bjørnsonprisen. Forfatter av tre bøker blant annet biografien: Kampen om oksygenet. Mitt engasjement for de minste. Lunde forlag 2019.


VALGSEMINARER BOLK C (lørdag):

 

 • Helhjerta student og helhjerta lege?
  Hvor: Peisestua
  Hvem: David Jørgensen

  Medisinstudiet er langt og innebærer både opp- og nedturer. Nye venner og bekjentskaper, man lærer mye og får arenaer å vokse på.  Men det er også et endeløst pensum og et konstant press på å prestere både i studiehverdagen og livet utenfor. Vinduet mellom subterapeutiske og toksiske lesesaldoser kan være smalt, og balansen mellom studiet, jobb og fritid kan være vanskelig å finne.
  Gjennom dette seminaret ønsker jeg å dele noen tanker og erfaringer om studietiden og overgangen til yrkeslivet, med fokus på hvordan kristen tro kan bidra til å finne hvile og balanse i en tidvis hektisk hverdag, samt hjelpe oss å bli helhjerta studenter og leger.

  David Jørgensen (27) fra Oslo, studerte ved UIO, og jobber som LIS1/turnuslege ved Ullevål sykehus. Han er konferanseveteran og gleder seg til å være på konferansen for 7. gang, og for første gang som «voksen». På fritiden setter han pris på lange turer, enten det er med joggesko, ski eller sykkel. Han går for tiden i Storsalen menighet i Oslo.

 

 • Bioteknologi – muligheter og fallgruver
  Hvor: Storstugu
  Hvem: Morten Magelssen

  Genterapi, syntetisk biologi, presis genredigering, kunstige kjønnsceller og persontilpasset medisin: Den nye bioteknologien lover å snu opp ned på medisinen. Hvordan kan kristne tenke om de nye mulighetene? Hva kan vi ønske velkommen, hva bør gjøre oss mer betenkt? Er det mulig å trekke opp prinsipielle grenser? Og mer grunnleggende: Hva vil det si å være et menneske, i en tidsalder der livets kode kan redigeres med høy presisjon og liv kan skapes i laboratoriet? Følger et nytt menneskesyn med på lasset?

  Morten Magelssen er lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og har ansvaret for undervisningen i medisinsk etikk på medisinstudiet. Han er spesielt opptatt av kristne perspektiver på de store medisinsk-etiske spørsmålene i vår tid.

 

 • Fra fellesskap til individualisme
  Hvor: Konferanserommet
  Hvem: Torstein Husby
  Stammekulturen er menneskets opprinnelige samfunnsform. Religion, ikke minst den kristne tro, har vært sterkt medvirkende til å bygge fellesskap som har utvidet grensene for familie- og stammefellesskapet. I motsetning til dette har det moderne sekulære samfunnet i økende grad demontert forestillingen om en felles Skapergud  som vi alle har regnskapsplikt ovenfor. Moderne tenkning fremmer forestillingen om at livet er et individuelt selvvalgsprosjekt hvor selvrealisering, personlige preferanser og livsmestring er livets fremste mål og mening. Og mange spør seg om vi er på vei tilbake til fragmenterte «stammekulturer». I denne sammenheng blir kristen tenkning en motkulturell impuls hvor «koinonia» (grensesprengende søskenfellesskap som Guds barn) er kjernebegrepet.

  Torstein Husby
  Gift, fem barn, 18 barnebarn. Tidligere Seksjonsoverlege i Ortopedi/Håndkirurgi Oslo Universitetssykehus. Nå nyslått pensjonist, men jobber fortsatt som lege ca. 30 %. Tidligere aktiv kirkepolitiker. Bruker nå mye av fritiden til engasjement ulike kristne fora (Fritidsforkynner, Tankesmien Skaperkraft, Menneskeverd, Leder Representantskapet i Vårt Land, Sentralstyret NKLF, kristent studentarbeid, skribent).