Påmeldingsskjema – Konferansen 2017

Påmeldingen til Konferansen 2017 starter 1. september 2017!


Hvordan melde seg på Konferansen 2017?

Fyll ut påmeldingsskjemaet under. Betal deltakeravgiften, 1410 kr, og eventuelt bussavgiften, 299 kr, til kontonummer 5010.05.87960. Merk betalingen godt med navn og studiested. Betalingen må skje innen 5 dager etter påmelding, ellers kan du miste plassen din. Dersom det blir fullt vil de som har meldt seg på først få tilbud om plass.

Når påmelding og betaling er registrert får du en epost etter noen dager som bekrefter at du er påmeldt og har betalt.

Påmelding transport fra Trondheim: Send en epost til trondheim@konferansen.com for påmelding til felles transport fra Trondheim.

Påmeldingen er bindende.


Deltakere fra andre studier

Vi ønsker alle tannlegestudenter hjertelig velkommen.


Deltakere fra andre nordiske land
Fordi vi har begrenset med plasser har vi valgt å prioritere norske medisinstudenter uansett studiested, samt utenlandske studenter som studerer i Norge. Er du ikke i en av de to gruppene, men ønsker å delta, kan du sende en mail til Ole Torvanger (ole_torvanger@hotmail.com). Så tar vi kontakt dersom vi ser at det blir ledige plasser.


Reklamer