Styret 2018 og kontakt

Årets styre:

Sigbjørn Veddeng – Leder

E-post: Sigbjorn.veddeng@gmail.com


Lilliane Sandal Nodevik – PR-ansvarlig

E-post: lillianesn96@gmail.com


Rebekka Grimsøen – Økonomiansvarlig

E-post: rebekka_grimsoen@hotmail.com


Stine Brude – Styremedlem

E-post: essheb@hotmail.com


Camilla Haraldseide – Styremedlem

E-post: camillaharaldseide@hotmail.com


Anne Stølen Heggtveit – Styremedlem

E-post:


Steffen Korsmo – Styremedlem

E-post:


Ingrid Aarsland – Styremedlem

E-post:


Abigail Onsrud – Studentkoordinator NKLF

E-post: abi.tennassie@gmail.com

Reklamer