Styret 2017 og kontakt

Årets styre:

Ole Torvanger – Leder

E-post: ole_torvanger@hotmail.com


Margrethe Lans Syvertsen- PR-ansvarlig

E-post: margrethe.l.s@hotmail.com


Kristine Aamodt Espegren – Økonomiansvarlig

E-post: kristine.espegren@gmail.com


Stine Brude – Styremedlem

E-post: essheb@hotmail.com


David Jørgensen – Styremedlem

E-post: david-joergensen@hotmail.com


Sigbjørn Veddeng – Styremedlem

E-post: Sigbjorn.veddeng@gmail.com


Rebekka Grimsøen – Styremedlem

E-post: rebekka_grimsoen@hotmail.com


Sara Linnea Haugesten – Styremedlem

E-post: sara_linnea1@hotmail.com


Abigale Onsrud – Studentkoordinator NKLF

E-post: abi.tennassie@gmail.com

Reklamer