Program

Programmet for helgen:


Torsdag 17. oktober

14:30 – Avreise Bergensbuss
15:00 – Avreise Oslobuss
19:00 – Innregistrering
20:00 – Middag
22:00 – Åpningsmøte
22:30 – Spillkveld


Fredag 18. oktober

08:00 – Frokost
09:00 – Morgenbønn i kapellet
09:30 – Bibeltime
10:45 – Hovedseminar 1
11:45 – Info
12:00 – Valgseminar bolk A
13:00 – Lunsj/avgang fellestur
14:00 – Åpent basseng/fjelltur/fritid
18:00 – Middag grønn gruppe/gruppesamling
19:00 – Middag blå gruppe/gruppesamling
20:30 – Lovsang
21:45 – Quiz
22:30 – Noe å bite i


Lørdag 19. oktober

08:00 – Frokost
09:00 – Morgenbønn i kapellet
09:30 – Bibeltime
10:45 – Hovedseminar 2
11:45 – Info
12:00 – Valgseminar bolk B
12:45 – Lunsj, studiestedsamling
14:00 – Valgseminar bolk C
15:00 – Åpent basseng
17:00 – Middag blå gruppe/gruppesamling
18:00 – Middag grønn gruppe/gruppesamling
19:00 – Bønn og lovsang
20:30 – Underholdning og kveldsmat


Søndag 20. oktober

08:00 – Frokost
09:00 – Morgenbønn i kapellet
09:30 – Hovedseminar 3
10:45 – Gudstjeneste
12:30 – Vasking og rydding
13:00 – Lunsj
14:30 – Avreise Bergen
15:00 – Avreise Oslo
19:30 – ca. ankomst Oslo og Bergen