Program

Programmet for helgen:


Torsdag 19. oktober

14:30 – avreise Bergensbuss
15:00 – avreise Oslobuss
19:00 – innregistrering
20:00 – middag
22:00 – åpningsmøte
22:30 – spillkveld


Fredag 20. oktober

08:00 – frokost
09:00 – morgenbønn i kapellet
09:30 – hovedseminar 1
10:30 – info
10:45 – valgseminar bolk A
11:45 – lunsj, studiestedsamling
13:00 – valgseminar bolk B
14:00 – åpent basseng/fjelltur/fritid
17:00 – middag blå gruppe/gruppesamling
18:00 – middag grønn gruppe/gruppesamling
19:00 – kveldsmøte
20:15 – bønn og lovsang
21:30 – quiz

22:30 – pølser og kaker


Lørdag 21. oktober

08:00 – frokost
09:00 – morgenbønn i kapellet
09:30 – bibeltime
10:45 – hovedseminar 2
11:45 – info
12:00 – valgseminar bolk C
13:30 – fellestur med lunsj
15:30 – åpent basseng
18:00 – middag blå gruppe/gruppesamling
19:00 – middag grønn gruppe/gruppesamling
20:30 – underholdning
21:30 – bønn og lovsang
23:00 – pølser og kaker


Søndag 22. oktober

08:00 – frokost
09:00 – morgenbønn i kapellet
09:30 – hovedseminar 3
10:45 – gudstjeneste
12:30 – vasking og rydding
13:00 – lunsj
14:30 – avreise Bergen
15:00 – avreise Oslo
19:30 – ca ankomst Oslo og Bergen

 

 

 

 

Reklamer